Fritidsbutikken

Fritidsbutikken

Fritidsbutik

Du finder gode aktiviteter og tilbud for børn, unge og voksne på Fritidsbutikkens hjemmeside www.fritidsbutik.dk

OM FRITIDSBUTIK
Fritidsbutik hjælper børn og unge med at få og fastholde kontakt til det etablerede fritidsliv. 
Fritidsbutik er en fælles indgang til alle de mange tilbud og aktiviteter, der er i Fredensborg Kommune. På www.fritidsbutik.dk kan du få et overblik over alle kommunens foreninger samt andre aktiviteter for børn og unge. 
Fritidsvejledning
Vi er to fritidsvejledere i ’butikken’, og vi tilbyder personlig vejledning, der tager udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og familiens muligheder. 
Vi har vores daglige gang på skolerne og kommer jævnligt ud og fortæller om Fritidsbutik og mulighederne for et aktivt fritidsliv. 
Fritidsbutik's hjælp og vejledning er et gratis tilbud til Fredensborg Kommunes familier med børn i 0-17 års alderen.
Et godt fritidsliv til ALLE
Fritidsbutik har mulighed for at støtte op om og hjælpe vanskeligt stillede børn og unge gennem udvidet vejledning og målrettede aktiviteter. 
Det er også muligt at søge om økonomisk støtte til kontingent. Læs mere på www.fritidsbutik.dk eller www.facebook.com/fritidsbutik